Privatlivspolitik

Hvem er vi

Vores webstedsadresse er: https://dortehartvig.dk.

Kontaktoplysninger på persondataansvarlig

dorte@dortehartvig.dk

Dataansvarlig og Indehaver af Dorte Hartvig

Dorte Hartvig Jensen, Møllevænget 12, 4700 Næstved

Hvilke personlige data vi indsamler og hvorfor vi indsamler det fra hjemmesiden

Medier

Hvis du uploader billeder til webstedet, så bør du undlade at uploade billeder med indlejrede lokalitetsdata (EXIF GPS) inkluderet. Besøgende på webstedet kan downloade og udtrække alle lokalitetsdata fra billeder på webstedet.

Kontaktformularer

Når du tilmelder dig nyhedsbrevet skal du aflevere dit fornavn og din mailadresse. Intet andet. Disse oplysninger gemmes hos tredjepart med hvem der foreligger en databehandleraftale.

Cookies

Hvis du skriver en kommentar på vores websted, kan du vælge at gemme dit navn, e-mailadresse og websted i cookies. Disse er til din bekvemmeligehed, så du ikke skal udfylde dine oplysninger igen, når du skriver endnu en kommentar. Disse cookies vil holde i et år.

Hvis du har en konto, og du logger ind på dette websted, vil vi opsætte en midlertidig cookie for at afgøre om din browser accpeterer cookies. Denne cookie indeholder ikke nogen personlige data og fjernes, når du lukker browseren.

Når du logger ind, vil vi opsætte en række cookies og gemme din logininformation og dine valg af skærmvisning. Login cookies holder i to dage, og skærmvalg cookies holder i et år. Hvis du vælger “Husk mig”, vil dit login holde i to uger. Hvis du logger ud af din konto, vil login cookierne forsvinde.

Hvis du redigerer eller udgiver en artikel, vil en yderligere cookie blive gemt i din browser. Denne cookie indeholder ikke nogle personlige data og opgiver simpelthen indlægsID på den artikel, du lige har redigeret. Den udløber efter 1 dag.

Indlejret indhold fra andre websteder

Artikler på dette websted kan indeholde indlejret indhold (f.eks. videoer, billeder, artikler osv.). Indlejret indhold fra andre websteder opfører sig på nøjagtig samme måde, som hvis den besøgende har besøgt det andet websted.

Disse websteder indsamler måske data om dig, bruger cookies, indlejrer ekstra tredjeparts sporing, og overvåger din interaktion med dette indlejrede indhold, heriblandt at spore din interaktion med indlejret indhold, hvis du har en konto og en logget ind på det websted.

Analytics

Analytics bruges udelukkende til at undersøge anonyme brugeres adfærd på webstedet.

Øvrige oplysninger i sessionerne

Dorte Hartvig behandler personoplysninger, som du eller en anden part, eksempelvis dine forældre, har udleveret til firmaet i forbindelse med behandling, undervisning, mail-korrespondance, telefonkontakt eller tilmelding til nyhedsbrev.

Disse personoplysninger behandler Dorte Hartvig for at kunne leve op til firmaets forpligtelser overfor dig som kunde:

 • For at kunne give dig den rigtige behandling i forhold til din henvendelsesårsag.
 • For at kunne give dig den rigtige undervisning i forhold til det kursusudbud jeg har i firmaet.
 • For at kunne fremsende nyhedsbreve, som du har tilmeldt dig.

Typisk drejer det sig om disse personoplysninger:

 • Navn, adresse, telefon, e-mail og evt. fødselsdato.
 • Civilstand.
 • Nuværende og tidligere job.
 • Nuværende fysisk og psykisk helbred.
 • Tidligere sygdom som kan have indflydelse på nuværende tilstand.
 • Fritidsinteresser som kan have indflydelse på nuværende tilstand.

Jeg vil altid behandle dine personoplysninger sikkert og fortroligt i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder persondataforordningen og databeskyttelsesloven.

Tidsfrister for sletning/opbevaring

Dorte Hartvig stræber efter at slette (eller anonymisere) personoplysninger, så snart de ikke har nogen relevans. Dog opbevarer jeg dom altid i minimum 5 år af hensyn til bogføringsloven og journalpligten.

Dine rettigheder efter persondataforordningen

I forbindelse med Dorte Hartvigs behandling af dine personoplysninger har du adskillige rettigheder:

 • Retten til at modtage oplysning om hvordan vi behandler dine personoplysninger (oplysningspligten).
 • Retten til at få indsigt i dine personoplysninger.
 • Retten til at få urigtige personoplysninger rettet.
 • Retten til at få dine personoplysninger slettet.
 • Retten til at gøre indsigelser mod at dine personoplysninger anvendes til direkte markedsføring.
 • Retten til at gøre indsigelser mod automatiske, individuelle afgørelser, herunder profilering.
 • Retten til at flytte dine personoplysninger (dataportabilitet).

Alle ovenstående rettigheder håndteres manuelt ved henvendelse til Dorte Hartvigs persondataansvarlige.

Dorte Hartvig kan afvise anmodninger, der er urimeligt gentagende, kræver uforholdsmæssig meget teknisk indgriben (f.eks. at udvikle et nyt system eller ændre en eksisterende praksis væsentligt), påvirker beskyttelsen af andres personlige oplysninger, eller noget som vil være ekstremt upraktisk (f.eks. anmodninger om oplysninger der findes som sikkerhedskopier).

Hvis Dorte Hartvig kan rette oplysninger, gøres dette naturligvis gratis, med mindre det kræver uforholdsmæssig stor indsats. Dorte Hartvig bestræber sig på at vedligeholde diverse tjenester på en måde, der beskytter oplysninger fra fejlagtig eller skadelig ødelæggelse. Når jeg sletter dine personoplysninger fra Dorte Hartvigs tjeneser, er det derfor muligt, at jeg ikke altid kan slette tilhørende kopier fra arkivserver med det samme, og det er ikke sikkert at oplysningerne fjernes fra firmaets sikkerhedskopisystemer.

Du har altid ret til at klage til Datatilsynet (https://www.datatilsynet.dk/generelt-om-databeskyttelse/klage-til-datatilsynet/)

Oplysninger som Dorte Hartvig videregiver

Dorte Hartvig videregiver ikke personlige oplysninger til virksomheder, organisationer eller enkeltpersoner. Undtaget er disse tilfælde:

 • Med dit samtykke.

Dorte Hartvig kan videregive personlige oplysninger til f.eks. læge, sygehus, anden sundhedsfaglig behandler, sagsbehandler eller forsikringsselskab, hvis vi har dit samtykke. Dorte Hartvig kræver aktivt tilvalg af videregivelse af ALLE personoplysninger.

 • Til ekstern databehandling.

Dorte Hartvig kan videregive personlige oplysninger til samarbejdspartnere eller andre betroede virksomheder eller personer, der behandler dem for os. Deres behandling er baseret på mine instrukser og i overensstemmelse med Dorte Hartvigs privatlivspolitik og gældende tiltag til fortrolighed og sikkerhed, eksempelvis firmaets databehandleraftale. Det drejer sig f.eks. om E-conomic (til håndtering af faktura og bogføring) og Mailchimp (til håndtering af mailadresser og nyhedsbreve).

 • Af juridiske årsager.

Dorte Hartvig kan videregive personlige oplysninger til virksomheder, organisationer eller enkeltpersoner, hvis firmaet i god tro mener, at adgang, brug, bevarelse eller offentliggørelse af oplysninger er nødvendig for at :

 • Overholde gældende love, bestemmelser, sagsanlæg eller retsgyldige anmodninger fra offentlige myndigheder.
 • Registrere, forhindre eller på anden måde beskytter mod problemer med bedrageri, sikkerhed eller tekniske problemer.

Dorte Hartvig kan dele oplysninger, der ikke identificerer personer, med offentligheden og med vores partnere. Dorte Hartvig kan f.eks. dele oplysninger med offentligheden for at vise generelle tendenser om, hvordan det psykomotoriske fag bruges af offentlige og private.

Informationssikkerhed

Dorte Hartvig arbejder hårdt på at sikre kunder og nyhedsbrevsmodtagere mod uautoriseret adgang, ændring, offentliggørelse eller ødelæggelse af personoplysninger som firmaet lagrer.

Dorte Hartvig har implementeret følgende organisatoriske og tekniske foranstaltninger generelt:

 • Antivirus på alle IT-systemer, der behandler personoplysninger.
 • Backup af alle IT-systemer, der behandler personoplysninger.
 • Adgangsbegrænsning til personoplysninger, så der kun gives adgang, hvor det er nødvendigt.
 • Vejledning i sikker behandling af personoplysninger og informationsarkiver for personer med adgang til informationssystemer.
 • Clean desk ved arbejdsdagens afslutning.

Overholdelse og samarbejde med tilsyns-myndigheder

Dorte Hartvig gennemgår regelmæssigt, at firmaet overholder egen persondatapolitik. Skulle Dorte Hartvig modtage formelle skriftlige klager, kontakter jeg afsenderen for at følge op på klagen. Dorte Hartvig samarbejder med de relevante lovgivende myndigheder, f.eks. Datatilsynet, om at behandle klager om overførsel af personlige data, som jeg ikke kan løse direkte med mine kunder.

Ændringer

Dorte Hartvigs privatlivspolitik kan ændres fra tid til anden. Jeg begrænser ikke dine rettigheder i henhold til denne privatlivspolitik uden dit udtrykkelige samtykke. Eventuelle ændringer af denne privatlivspolitik angives på firmaets hjemmeside, og hvis der sker væsentlige ændringer, vil jeg gøre opmærksom på dem på en mere iøjnefaldende måde (via nyhedsbreve eller direkte e-mail).

Maj 2020

Dorte Hartvig Jensen, psykomotorisk terapeut.