Teori og metode

Helt grundlæggende bygger behandlingen på teori og metode fra min uddannelse indenfor psykomotorik. Her er det holistiske menneskesyn helt centralt. Hvert menneske er et helt menneske. Ikke kun en krop eller kun et hoved/psyke. Alle dele i et menneskes liv er gensidigt påvirket. Og det hele menneske er i gensidigt samspil med omverdenen. Alle aspekter som har relevans for netop din situation inddrages i behandlingen, således, at du efter endt forløb står som et stærkere og helt menneske.

Psykomotorik arbejder med sammenhængen mellem krop og psyke. Jeg arbejder ressourceorienteret, hvilket betyder, at jeg hjælper dig, så du selv bliver opmærksom på dine iboende ressourcer. Jeg tror på og har erfaring for at bliver du bevidst om dine ressourcer, kan du hjælpe dig selv og leve det liv, som du gerne vil fremadrettet.

Groft sagt, arbejdes der udefra og ind. Der tages udgangspunkt i det som fungerer og der arbejdes stille og roligt ind mod det udfordringsfyldte område – både på det fysiske og det psykiske. Derved får du mulighed for at spænde mere af, inden vi nærmer os det, der er dine udfordringer.

Det handler ikke om et quick-fix. Det er ikke kun symptombehandling. Det kræver din aktive opmærksomhed. Og det kræver din tålmodighed med din krop. Og din tro på, at kroppen slipper spændingerne i dét tempo, som den er klar til.

Teori og metode fra andre områder

Igennem alle sessioner inddrager jeg min viden og erfaringer fra øvrige efter- og videreuddannelser. Det være områder som:

 • Stress-coaching
 • Mindfulness
 • Psykomotorisk stress- og traumeterapi
 • Moderne Smerteterapi
 • Rideterapi
 • Narretiv psykologi.

Gennem sessionerne får du mulighed for at opnå en gavnlig og langtidsvirkende effekt på kroppen. Du kan blandt andet opnå:

 • En afspænding af muskler og åndedræt.
 • Bedre søvn
 • Behandling af stress- og traumesymptomer.
 • Et nervesystem i balance.
 • Bedre selvværd
 • Mere nærvær
 • Bedre grounding
 • Bedre kropsvaner
 • Smerteforståelse ved længerevarende smerter
 • Bedre forståelse af dig selv og dine psykiske og kropslige reaktionsmønstre
 • Større kropsbevidsthed.