Psykomotorisk behandling og afspænding

Vil du gerne:

 • Have overskud til at mærke dig selv i hverdagen?
 • Sove bedre om natten?
 • Have en krop som er en ven og ikke en fjende når den larmer og prøver at fortælle dig noget gennem f.eks. smerter?
 • Føle at du står stærkere og er bedre til at tage beslutninger for dig selv?

Det er med kroppen vi møder verden. Vi lærer igennem vores sanser. Vi erfarer og bliver klogere. Og det er denne erfaring som danner grundlaget for vores psykologiske udvikling. Vi opbygger ressourcer som vi bruger, når vi gerne vil leve et liv i bedre balance.

Jeg arbejder ressourceorienteret, det vil sige, at jeg hjælper dig så du bliver opmærksom på dine egne ressourcer. Jeg tror på og har erfaring for at bliver du bevidst om dine ressourcer, kan du hjælpe dig selv og leve det liv som du gerne vil fremadrettet.

Processen

Groft sagt, arbejdes der udefra og ind. Der tages udgangspunkt i det som fungerer og der arbejdes stille og roligt ind mod det udfordrings fyldte område i kroppen. Derved får området med udfordringer mulighed for at spænde mere af, inden vi nærmer os det.

Har du for eksempel ondt i dine knæ, så kan udgangspunktet være at arbejde med dine fødder eller dine hofter og så efterhånden, når området omkring dine knæ er mere afspændte (ikke i forsvars-beredskab), kan vi arbejde med det område.

Eller hvis du er enormt presset og du oplever meget kropslig uro (dit nervesystem/sanseapparat arbejder på højtryk) så vil vi arbejde med at skabe ro i kroppen her og nu. Og først bagefter arbejde med at finde den bagvedliggende årsag til din uro.

Det her handler ikke om et quick-fix. Det er ikke kun symptombehandling. Det kræver din aktive opmærksomhed. Og det kræver din tålmodighed med din krop. Og din tro på, at kroppen slipper spændingerne i dét tempo, som den er klar til.

Hvad kan psykomotorisk behandling og afspænding hjælpe med?

Gennem psykomotorisk behandling og afspænding får du mulighed for at opnå en gavnlig og langtidsvirkende effekt på kroppen. Du kan blandt andet opnå:

 • En afspænding af muskler og åndedræt.
 • Bedre søvn.
 • Behandling af stress- og traumesymptomer.
 • Et nervesystem i balance.
 • Bedre selvværd.
 • Mere nærvær.
 • Bedre grounding.
 • Bedre kropsvaner.
 • Smerteforståelse ved længerevarende smerter.
 • Bedre forståelse af dig selv og dine psykiske og kropslige reaktionsmønstre.
 • Større kropsbevidsthed.

Filosofien

Hos mig er grund-idéen “hjælp til selvhjælp”. Kun ved at blive bevidst om dine ressourcer, kan du hjælpe dig selv.

En session med psykomotorisk behandling og afspænding

En session består typisk af flere elementer, for eksempel:

 • Samtalen, hvor du får mulighed for at sætte ord på:
  • Dine kropslige oplevelser.
  • Koblingen mellem dine kropslige oplevelser og psyken og din livssituation.
 • Den manuelle behandling, som består af blide stræk og afspændende greb udenpå tøjet.
 • Øvelser, som hjælper dig til at opnå større kropsbevidsthed og som du også kan lave hjemme imellem sessionerne. Øvelserne kan have forskellige karakterer som for eksempel:
  • Grounding-øvelser.
  • Visualiseringsøvelser.
  • Afspændingsøvelser.
  • Strækøvelser.

Bestil din tid til psykomotorisk behandling og afspænding allerede i dag. Skriv en mail til dorte@dortehartvig.dk eller ring til mig på tlf. 40 56 44 45. Fordi hjælp til selvhjælp virker, er det godt at omme igang nu, med at få det liv du gerne vil have i fremtiden.